مگنت لینک

Magnet Link

در این بخش از سیم مدز ، مرجع شبیه ساز پرواز به صورت منظم مگنت لینک های کاربردی و یا درخواستی قرار می گیرد.لطفا موارد زیر را در نظر داشته باشید :

  • علاوه بر این صفحه می توانید با عضویت در پیام رسان های معرفی شده در این نوشته به مگنت لینک های منتشر شده دسترسی داشته باشید.
  • برای آشنایی با مفهوم تورنت و استفاده از آن از این آموزش استفاده نمایید.
  • برای درخواست قرار گرفتن مگنت لینک از بخش ارتباط با ما استفاده نمایید.

Jeppesen Cycle DVD 2115

Jeppesen Cycle DVD 2115

magnet:?xt=urn:btih:30CF895DF4FBAA8359E18CF0242890FB1DDC1703&tr=http%3A%2F%2Fbt3.t-ru.org%2Fann%3Fmagnet&dn=Jeppesen%20Cycle%20DVD%202115%20Full%20Worldwide


Full Worldwide : 156NJ46875
Europe : 156ND46858
Europe Military Supplement : 156NI46892
VFR Europe : 156NK46872
Central Europe : 156NH46874
South Africa : 156NI46878
Middle East and South Asia : 156NL46872
Middle East and South Asia Military Supp. : 156NL46892
Worldwide Military Supplement : 156NI46872
Atlantic Special Manual Transatlantic : 156NL46875

آموزش نصب :

۰۱. Use key: vnx1-ibyh-e5k1-7g8f (apply and click “Next”)
۰۲. Select JeppView and FliteDeck programs
۰۳. use the name: PILOTS
۰۴. Priority will be covered between the codes.
۰۵. do not restart
۰۶. Run JeppView or FliteDeck
۰۷. program tips for 30 days of free use or activation
۰۸. press NEXT
۰۹. select “by phone” option, and then press
۱۰. Use the code r00d-kcab (R-zero zero d)

Navigraph AIRAC Cycle 2107

Navigraph AIRAC Cycle 2107

magnet:?xt=urn:btih:2C896DE54FAB64FB151BF2651EA98C157325EB14&tr=http%3A%2F%2Fbt.t-ru.org%2Fann%3Fmagnet&dn=%5BFS2004%5D%20-%20%5BFSX%5D%20-%20%5BP3D%5D%20-%20%5BX-Plane%5D%20Navigraph%2C%20AIRAC%20navigation%20data%20cycle%202107%20(Cycles)

برای شبیه ساز ۲۰۲۰ مایکروسافت این فایل را دانلود و محتویات آن را در مسیر YOUR MSFS DATA FOLDER/Community کپی کنید.