مگنت لینک

Magnet Link

در این بخش از سیم مدز ، مرجع شبیه ساز پرواز به صورت منظم مگنت لینک های کاربردی و یا درخواستی قرار می گیرد.لطفا موارد زیر را در نظر داشته باشید :

  • علاوه بر این صفحه می توانید با عضویت در پیام رسان های معرفی شده در این نوشته به مگنت لینک های منتشر شده دسترسی داشته باشید.
  • برای آشنایی با مفهوم تورنت و استفاده از آن از این آموزش استفاده نمایید.
  • برای درخواست قرار گرفتن مگنت لینک از بخش ارتباط با ما استفاده نمایید.

Jeppesen Cycle DVD 2018

Jeppesen Cycle DVD 2018

magnet:?xt=urn:btih:F22AB526AA439FC710D61FEB7D85BBC06F80A91B&tr=http%3A%2F%2Fbt2.t-ru.org%2Fann%3Fmagnet&dn=Jeppesen%20Cycle%20DVD%202018%20Full%20World


Full Worldwide : 166AE20572
Europe : 166LA20565
Europe Military Supplement : 166AB20563
VFR Europe : 166AF20572
Central Europe : 166AE20569
South Africa : 166AD20573
Middle East and South Asia : 166AF20573
Middle East and South Asia Military Supp. : 166AN20567
Worldwide Military Supplement : 166AF20575
Atlantic Special Manual Transatlantic : 166AH20575

Navigraph AIRAC Cycle 2010

Navigraph AIRAC Cycle 2010

magnet:?xt=urn:btih:36404318C0C576B28611FCA2170677EB991FAB4B&tr=http%3A%2F%2Fbt2.t-ru.org%2Fann%3Fmagnet&dn=%5BFS2004%5D%20-%20%5BFSX%5D%20-%20%5BP3D%5D%20-%20%5BX-Plane%5D%20Navigraph%2C%20AIRAC%20navigation%20data%20cycle%202010%20(Cycles)

برای شبیه ساز ۲۰۲۰ مایکروسافت این فایل را دانلود و محتویات آن را در مسیر YOUR MSFS DATA FOLDER/Community کپی کنید.