مگنت لینک

Magnet Link

در این بخش از سیم مدز ، مرجع شبیه ساز پرواز به صورت منظم مگنت لینک های کاربردی و یا درخواستی قرار می گیرد.لطفا موارد زیر را در نظر داشته باشید :

  • علاوه بر این صفحه می توانید با عضویت در پیام رسان های معرفی شده در این نوشته به مگنت لینک های منتشر شده دسترسی داشته باشید.
  • برای آشنایی با مفهوم تورنت و استفاده از آن از این آموزش استفاده نمایید.
  • برای درخواست قرار گرفتن مگنت لینک از بخش ارتباط با ما استفاده نمایید.

Jeppesen Cycle DVD 2102

Jeppesen Cycle DVD 2102

magnet:?xt=urn:btih:FF1B4919BD853B28C3C7BD322A9C88EF1E5C9B95&tr=http%3A%2F%2Fbt.t-ru.org%2Fann%3Fmagnet&dn=Jeppesen%20Cycle%20DVD%202102%20Full%20Worldwide


Full Worldwide : 132JI38151
Europe : 132BK38188
Europe Military Supplement : 132JO38144
VFR Europe : 132JK38151
Central Europe : 132JG38156
South Africa : 132JE38153
Middle East and South Asia : 132JL38149
Middle East and South Asia Military Supp. : 132JN38149
Worldwide Military Supplement : 132JJ38149
Atlantic Special Manual Transatlantic : 132JK38149

Navigraph AIRAC Cycle 2014

Navigraph AIRAC Cycle 2014

magnet:?xt=urn:btih:D4B4D88C8FB91AFBE89872F08163F3B508C5A1DA&tr=http%3A%2F%2Fbt2.t-ru.org%2Fann%3Fmagnet&dn=FS2004%5D%20-%20%5BFSX%5D%20-%20%5BP3D%5D%20-%20%5BX-Plane%5D%20Navigraph%2C%20AIRAC%20navigation%20data%20cycle%202014%20(Cycles)

برای شبیه ساز ۲۰۲۰ مایکروسافت این فایل را دانلود و محتویات آن را در مسیر YOUR MSFS DATA FOLDER/Community کپی کنید.