مگنت لینک

Magnet Link

در این بخش از سیم مدز ، مرجع شبیه ساز پرواز به صورت منظم مگنت لینک های کاربردی و یا درخواستی قرار می گیرد.لطفا موارد زیر را در نظر داشته باشید :

  • علاوه بر این صفحه می توانید با عضویت در پیام رسان های معرفی شده در این نوشته به مگنت لینک های منتشر شده دسترسی داشته باشید.
  • برای آشنایی با مفهوم تورنت و استفاده از آن از این آموزش استفاده نمایید.
  • برای درخواست قرار گرفتن مگنت لینک از بخش ارتباط با ما استفاده نمایید.

Jeppesen Cycle DVD 2014

Jeppesen Cycle DVD 2014

magnet:?xt=urn:btih:5ABA5A44BA1A55BC3E7724BEFD9806AAA70A3171&tr=http%3A%2F%2Fbt2.t-ru.org%2Fann%3Fmagnet&dn=Jeppesen%20Cycle%20DVD%202014%20Full%20World


Full Worldwide : 148PD32336
Europe : 148AN32330
VFR Europe : 148PC32337
Central Europe : 148PJ32338
South Africa : 148PB32345
Middle East and South Asia : 148PB32336
Middle East and South Asia Military Supp. : 148PL32342
Worldwide Military Supplement : 148PD32338
Atlantic Special Manual Transatlantic : 148PD32337

Navigraph AIRAC Cycle 2007

Navigraph AIRAC Cycle 2007

magnet:?xt=urn:btih:AF094A13363AD7697317648E7BE76DE36C799CF3&tr=http%3A%2F%2Fbt4.t-ru.org%2Fann%3Fmagnet&dn=%5BFS2004%5D%20-%20%5BFSX%5D%20-%20%5BP3D%5D%20-%20%5BX-Plane%5D%20Navigraph%2C%20AIRAC%20navigation%20data%20cycle%202007%20(Cycles)