مگنت لینک

Magnet Link

در این بخش از سیم مدز ، مرجع شبیه ساز پرواز به صورت منظم مگنت لینک های کاربردی و یا درخواستی قرار می گیرد.لطفا موارد زیر را در نظر داشته باشید :

  • علاوه بر این صفحه می توانید با عضویت در پیام رسان های معرفی شده در این نوشته به مگنت لینک های منتشر شده دسترسی داشته باشید.
  • برای آشنایی با مفهوم تورنت و استفاده از آن از این آموزش استفاده نمایید.
  • برای درخواست قرار گرفتن مگنت لینک از بخش ارتباط با ما استفاده نمایید.

Jeppesen Cycle DVD 2126

Jeppesen Cycle DVD 2126

magnet:?xt=urn:btih:D534F6039F334D3164F83B46104D303BEF11EDC7&tr=http%3A%2F%2Fbt3.t-ru.org%2Fann%3Fmagnet&dn=Jeppesen%20Cycle%20DVD%202126%20Full%20Worldwide


Full Worldwide : 180HB38701
Europe : 180FA38691
Europe Military Supplement : 180HE38689
VFR Europe : 180HB38700
Central Europe : 180HA38695
South Africa : 180HP38697
Middle East and South Asia : 180HA38702
Middle East and South Asia Military Supp. : 180HI38701
Worldwide Military Supplement : 180HA38701
Atlantic Special Manual Transatlantic : 180HB38702

آموزش نصب :

۰۱. Use key: vnx1-ibyh-e5k1-7g8f (apply and click “Next”)
۰۲. Select JeppView and FliteDeck programs
۰۳. use the name: PILOTS
۰۴. Priority will be covered between the codes.
۰۵. do not restart
۰۶. Run JeppView or FliteDeck
۰۷. program tips for 30 days of free use or activation
۰۸. press NEXT
۰۹. select “by phone” option, and then press
۱۰. Use the code r00d-kcab (R-zero zero d)

Navigraph AIRAC Cycle 2202

Navigraph AIRAC Cycle 2202

magnet:?xt=urn:btih:F5118469C7464B58DD739AAF36A6D74D66D0B3ED&tr=http%3A%2F%2Fbt2.t-ru.org%2Fann%3Fmagnet&dn=%5BFS2004%5D%20-%20%5BFSX%5D%20-%20%5BP3D%5D%20-%20%5BX-Plane%5D%20Navigraph%2C%20AIRAC%20navigation%20data%20cycle%202202%20(Cycles)

برای شبیه ساز ۲۰۲۰ مایکروسافت این فایل را دانلود و محتویات آن را در مسیر YOUR MSFS DATA FOLDER/Community کپی کنید.