مگنت لینک

Magnet Link

در این بخش از سیم مدز ، مرجع شبیه ساز پرواز به صورت منظم مگنت لینک های کاربردی و یا درخواستی قرار می گیرد.لطفا موارد زیر را در نظر داشته باشید :

  • علاوه بر این صفحه می توانید با عضویت در پیام رسان های معرفی شده در این نوشته به مگنت لینک های منتشر شده دسترسی داشته باشید.
  • برای آشنایی با مفهوم تورنت و استفاده از آن از این آموزش استفاده نمایید.
  • برای درخواست قرار گرفتن مگنت لینک از بخش ارتباط با ما استفاده نمایید.

Jeppesen Cycle DVD 2121

Jeppesen Cycle DVD 2121

magnet:?xt=urn:btih:7FB7B806B4B85587544297D158896AF2E7802F15&tr=http%3A%2F%2Fbt2.t-ru.org%2Fann%3Fmagnet&dn=Jeppesen%20Cycle%20DVD%202121%20Full%20Worldwide


Full Worldwide : 168FP41264
Europe : 168JL41258
Europe Military Supplement : 168FM41272
VFR Europe : 168FN41266
Central Europe : 168FD41278
South Africa : 168FJ41271
Middle East and South Asia : 168FM41267
Middle East and South Asia Military Supp. : 168FA41268
Worldwide Military Supplement : 168FM41264
Atlantic Special Manual Transatlantic : 168FO41264

آموزش نصب :

۰۱. Use key: vnx1-ibyh-e5k1-7g8f (apply and click “Next”)
۰۲. Select JeppView and FliteDeck programs
۰۳. use the name: PILOTS
۰۴. Priority will be covered between the codes.
۰۵. do not restart
۰۶. Run JeppView or FliteDeck
۰۷. program tips for 30 days of free use or activation
۰۸. press NEXT
۰۹. select “by phone” option, and then press
۱۰. Use the code r00d-kcab (R-zero zero d)

Navigraph AIRAC Cycle 2110

Navigraph AIRAC Cycle 2110

magnet:?xt=urn:btih:54C76F07BA9B1132F62AD17535B0C85CB7CC2518&tr=http%3A%2F%2Fbt2.t-ru.org%2Fann%3Fmagnet&dn=%5BFS2004%5D%20-%20%5BFSX%5D%20-%20%5BP3D%5D%20-%20%5BX-Plane%5D%20Navigraph%2C%20AIRAC%20navigation%20data%20cycle%202110%20(Cycles)

برای شبیه ساز ۲۰۲۰ مایکروسافت این فایل را دانلود و محتویات آن را در مسیر YOUR MSFS DATA FOLDER/Community کپی کنید.