مگنت لینک

Magnet Link

در این بخش از سیم مدز ، مرجع شبیه ساز پرواز به صورت منظم مگنت لینک های کاربردی و یا درخواستی قرار می گیرد.لطفا موارد زیر را در نظر داشته باشید :

  • علاوه بر این صفحه می توانید با عضویت در پیام رسان های معرفی شده در این نوشته به مگنت لینک های منتشر شده دسترسی داشته باشید.
  • برای آشنایی با مفهوم تورنت و استفاده از آن از این آموزش استفاده نمایید.
  • برای درخواست قرار گرفتن مگنت لینک از بخش ارتباط با ما استفاده نمایید.

Jeppesen Cycle DVD 1926

Jeppesen Cycle DVD 1926

magnet:?xt=urn:btih:4733FDC70370E6AD28E0F90F694387D67374AEBF&tr=http%3A%2F%2Fbt4.t-ru.org%2Fann%3Fmagnet


Full Worldwide : 181CE07016

دیگر کدها در محتوای دانلود موجود می باشند

Navigraph AIRAC Cycle 2001

Navigraph AIRAC Cycle 2001

magnet:?xt=urn:btih:DBD0DB427B4F7B3DA8A9B0FA28A9E16DC7246E12&tr=http%3A%2F%2Fbt4.t-ru.org%2Fann%3Fmagnet&dn=%5BFS2004%5D%20-%20%5BFSX%5D%20-%20%5BP3D%5D%20-%20%5BX-Plane%5D%20Navigraph%2C%20AIRAC%20navigation%20data%20cycle%202001%20(Charts)