مگنت لینک

Magnet Link

در این بخش از سیم مدز ، مرجع شبیه ساز پرواز به صورت منظم مگنت لینک های کاربردی و یا درخواستی قرار می گیرد.لطفا موارد زیر را در نظر داشته باشید :

  • علاوه بر این صفحه می توانید با عضویت در پیام رسان های معرفی شده در این نوشته به مگنت لینک های منتشر شده دسترسی داشته باشید.
  • برای آشنایی با مفهوم تورنت و استفاده از آن از این آموزش استفاده نمایید.
  • برای درخواست قرار گرفتن مگنت لینک از بخش ارتباط با ما استفاده نمایید.

Jeppesen Cycle DVD 2108

Jeppesen Cycle DVD 2108

magnet:?xt=urn:btih:22665DB0B7C7C5878466EBA4581F988D783A6635&tr=http%3A%2F%2Fbt4.t-ru.org%2Fann%3Fmagnet&dn=Jeppesen%20Cycle%20DVD%202108%20Full%20Worldwide


Full Worldwide : 144KE33411
Europe : 144KD33426
Europe Military Supplement : 144KH33410
VFR Europe : 144KF33411
Central Europe : 144KD33414
South Africa : 144KN33414
Middle East and South Asia : 144KH33408
Middle East and South Asia Military Supp. : 144KM33410
Worldwide Military Supplement : 144KE33410
Atlantic Special Manual Transatlantic : 144KG33409

Navigraph AIRAC Cycle 2104

Navigraph AIRAC Cycle 2104

magnet:?xt=urn:btih:769494038A604172E5A42769CC4CCEA3F0A3DC23&tr=http%3A%2F%2Fbt.t-ru.org%2Fann%3Fmagnet&dn=%5BFS2004%5D%20-%20%5BFSX%5D%20-%20%5BP3D%5D%20-%20%5BX-Plane%5D%20Navigraph%2C%20AIRAC%20navigation%20data%20cycle%202104%20(Cycles)

برای شبیه ساز ۲۰۲۰ مایکروسافت این فایل را دانلود و محتویات آن را در مسیر YOUR MSFS DATA FOLDER/Community کپی کنید.