مگنت لینک

Magnet Link

در این بخش از سیم مدز ، مرجع شبیه ساز پرواز به صورت منظم مگنت لینک های کاربردی و یا درخواستی قرار می گیرد.لطفا موارد زیر را در نظر داشته باشید :

  • علاوه بر این صفحه می توانید با عضویت در پیام رسان های معرفی شده در این نوشته به مگنت لینک های منتشر شده دسترسی داشته باشید.
  • برای آشنایی با مفهوم تورنت و استفاده از آن از این آموزش استفاده نمایید.
  • برای درخواست قرار گرفتن مگنت لینک از بخش ارتباط با ما استفاده نمایید.

Jeppesen Cycle DVD 2307

Jeppesen Cycle DVD 2307

magnet:?xt=urn:btih:BBF6FF5BB8B01FB31A19D19F60C425BA2C0B80B9&tr=http%3A%2F%2Fbt4.t-ru.org%2Fann%3Fmagnet&dn=Jeppesen%20Cycle%20DVD%202307%20Full%20Worldwide


Full Worldwide : 202KD13114
Europe : 202HO13065
Europe Military Supplement : 202KH13115
VFR Europe : 202KC13114
Central Europe : 202KO13105
South Africa : 202KH13111
Middle East and South Asia : 202KB13119
Middle East and South Asia Military Supp. : 202KH13119
Worldwide Military Supplement : 202KD13115
Atlantic Special Manual Transatlantic : 202KD13112

آموزش نصب :

۰۱. Use key: vnx1-ibyh-e5k1-7g8f (apply and click “Next”)
۰۲. Select JeppView and FliteDeck programs
۰۳. use the name: PILOTS
۰۴. Priority will be covered between the codes.
۰۵. do not restart
۰۶. Run JeppView or FliteDeck
۰۷. program tips for 30 days of free use or activation
۰۸. press NEXT
۰۹. select “by phone” option, and then press
۱۰. Use the code r00d-kcab (R-zero zero d)

Navigraph AIRAC Cycle 2303

Navigraph AIRAC Cycle 2303

magnet:?xt=urn:btih:44F7B22A69FD444D1ACEE95C975C1BCFF9FE9742&tr=http%3A%2F%2Fbt.t-ru.org%2Fann%3Fmagnet

برای شبیه ساز ۲۰۲۰ مایکروسافت این فایل را دانلود و محتویات آن را در مسیر YOUR MSFS DATA FOLDER/Community کپی کنید.